FAQ

Zijn er aan de collegesite werken gepland op korte termijn?

De afbraakwerken van verschillende gebouwen is reeds voltooid.
Het archeologisch onderzoek op de site is afgerond.
De start van de effectieve bouwwerken is voorzien in het najaar van 2019, na het bekomen van de omgevingsvergunning.

Komen er bomen op het marktplein?

Dit wordt beperkt tot enkele grotere bomen. Zo komt er een beeldbepalende boom voor de kerk, mogelijk een lindeboom.

Toegankelijkheid van de kerk?

Een breed hellend vlak geeft toegang tot de kerk. Ook ceremoniewagens kunnen hiervan gebruik maken om voor de kerkdeur te stationeren en hier ook te keren.

Welk verhardingsmateriaal komt er op het marktplein?

Gebruikscomfort, bewandel- en berijdbaarheid primeren bij de keuze van het materiaal. Er wordt gekozen voor kleinschalig verhardingsmateriaal met vlakke afwerking zodat dit goed bewandelbaar is, maar ook met een voldoende stroeve afwerking om gladheid te vermijden. Het geheel wordt ingevoegd om het onkruidvrij te houden. Welk materiaal het precies zal worden, moet nog worden bepaald.

Waar gaan de burgerlijke trouwen in de toekomst door?

De trouwpartijen vinden in een overgangsfase plaats in de foyer van Casino Beringen, nadien in de trouwzaal van het nieuwe stadhuis op de collegesite.

Wat met het oorlogsmonument voor de kerk?

Dit wordt verplaatst naar de groenzone achter de kerk om ruimte te maken voor de fietsenstalling voor het nieuw stadhuis.

Welke straten worden heraangelegd?

De Markt, de Collegestraat, een deel van de Koerselsesteenweg en een deel van de Graaf van Loonstraat. In deze straten wordt ook de riolering vernieuwd.

Wat met de Paalse poort?

Die verdwijnt en wordt afgebroken.

Wat komt er nog op be-MINE?

be-MINE is voorbije jaren uitgegroeid tot een attractiepool, zowel om te winkelen, te sporten als te ontspannen. Ook de komende jaren staan nog ambitieuze projecten op stapel. Zo wordt de horeca op de site verder uitgebouwd en is er het project be-MINE PIT. In deze nieuwe toeristische attractie zal de bezoeker op een actieve manier het werken in een mijn kunnen beleven en wordt het verhaal van de Limburgse mijnwerker verteld.
be-MINE is niet alleen een toeristisch project maar ook een stedelijk project. Zo krijgt een deel van het badzalengebouw een herbestemming als school. De kleuter- en basisschool ‘Straf!’ zal zich hier vestigen. Ook het wonen op het houtpark krijgt in de komende jaren een verdere invulling.