Beperkte archeologische vondsten op de Collegesite in Beringen-centrum

De historische stadskern van Beringen is sedert 2016 vastgesteld als archeologische zone. Door de ligging van het nieuwe stadhuis in deze archeologisch beschermde zone was verder archeologisch onderzoek op de site nodig. Dit onderzoek heeft zich uitgestrekt over de zone van het oude stadhuis en de zone van het voormalige Sint-Jozefscollege. Op een deel van de site werden beperkte archeologische vondsten gedaan die geen impact hebben op het totaalproject. Archeologie in de zone oud stadhuis / nieuw markant gebouw In de zone van het voormalige stadhuis, waar het nieuwe markant gebouw zal komen, werden er geen archeologische vondsten aangetroffen. Schepen van erfgoed An Moons: “Alle sporen hadden een postmiddeleeuwse of moderne oorsprong. Aangezien deze reeds gedocumenteerd waren in de gekende (cartografische) bronnen en er sprake is van moderne ingrepen over het gehele terrein zijn deze van beperkte archeologische waarde. Een vervolgonderzoek was dan ook niet nodig.” Dit neemt natuurlijk niet weg dat de aannemer en uitvoerder van de werken meldingsplicht hebben bij eventuele archeologische vondsten. Archeologie op de rest van de projectsite voor het nieuw stadhuis (collegesite) Uit het vooronderzoek van studiebureau ARON bleek dat er drie plaatsen waren op de site met potentieel voor archeologische vondsten:
  • Zone parking college: aanwezigheid van de stadswal en rand van de gracht en eventueel stadsmuren
  • Zone koer college: sporen of spoorcombinaties die de bouw van het college voorafgaan
  • Zone ter hoogte van de apothekerswoning: resten van de voormalige kloosterhoeve ‘Het Herenhof’
Voor deze zones werd een opgraving uitgevoerd. De ‘THV The College’ heeft de afgelopen twee weken met haar aannemers en studiebureau dit vervolgonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de archeologen. “De archeologische vondsten betreffen een oude regenwaterput, scherven en een zone oude teelaarde uit de tuinzone. Deze vondsten kunnen later bijdragen tot de geschiedenis van onze stad. De archeologen hebben diep gegraven maar er werden, in tegenstelling tot de verwachtingen, wel geen resten gevonden die wijzen op de aanwezigheid van een oude stadswal of stadsmuren,” aldus schepen van erfgoed An Moons.   De sporen en gevonden objecten moeten nu verder onderzocht en gedateerd worden. Die resultaten worden in het najaar verwacht. De sloop van de kelders van de bestaande gebouwen wordt onder begeleiding van een archeoloog uitgevoerd. Deze archeologische werkzaamheden werden reeds vooraf mee ingecalculeerd in de totaalplanning zodat de werf zijn normale verloop kent.
 

Comments