Eerste fietsstraten in Beringen

Het is klaar en duidelijk dat de fiets populairder is dan ooit. Koning auto krijgt het steeds moeilijker en de concurrentie van de fiets voor het bemachtigen van dit koningskroontje is vandaag zeker en vast aanwezig. Stad Beringen wil naast het gebruik van de fiets voor recreatieve doeleinden ook de Beringenaar aanmoedigen om de fiets te nemen voor korte afstanden, woon-werk- en woon-schoolverkeer. “Daarom richten we een deel van de Oude Baan en de toegangsweg van de Paalse Plas in als fietsstraat. Zo bieden we aan de fietsers een veilig alternatief, want in een fietsstraat zijn fietsers de baas, binnen het kader van de wegcode natuurlijk”, vertelt schepen van mobiliteit Jean Vanhees.

Een fietsstraat is een straat die is ingericht als een fietsroute, maar ook auto’s zijn nog toegestaan in een fietsstraat. Autobestuurders worden wel beperkt door het karakter en de inrichting van deze fietsstraat. In een fietsstraat is het verboden voor voertuigen om fietsers voorbij te steken. Ook mag de maximumsnelheid in deze straat, ongeacht of er fietsers aanwezig zijn, niet hoger liggen dan 30km/uur. Aan het begin en het einde van deze fietsstraat zal duidelijke signalisatie worden aangebracht. Een rode strook met de vermelding ‘Fietsstraat’ in witte letters zal in de fietsstraten zichtbaar zijn.

Een eerste test van deze fietsstraat zal ingericht worden op een deel van de Oude Baan, tussen de Buitingstraat en de Hekstraat. Daarnaast zal ook de toegangsweg naar de Paalse Plas als fietsstraat ingeschreven worden. “De beslissing om dit gedeelte van de Oude Baan om te toveren in een fietsstraat is onder andere genomen door de veelvuldige aanwezigheid van sluipverkeer in deze straat om de drukke Paalsesteenweg te vermijden. Toch wordt de Oude Baan ook door veel fietsers richting scholencampus gebruikt als fietsroute. We kiezen hier als stadsbestuur dus resoluut voor de veiligheid van onze fietsers, waaronder die van onze schoolgaande jeugd”, licht schepen Vanhees deze beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen toe.

Alle bewoners van de Oude Baan, tussen de Buitingstraat en de Hekstraat, én de bewoners of uitbaters van de toegangsweg naar de Paalse Plas, zijn via een brief op de hoogte gesteld van deze beslissing.

Fietsstraten

Comments