Eerste spadesteek nieuw skatepark

Vandaag starten de werken voor de bouw van het skatepark. Het park zal goed uitgerust zijn met trappen, schuine vlakken, leuningen, lage muurtjes, ramps en skatebowls. Samen zal dit één spectaculair geheel vormen. Het skatepark heeft een totale oppervlakte van 1.000 m² met aangrenzend een chill-zone en een polyvalente speelweide. In het kader van de werken wordt ook voorzien in groenaanleg en een fietsenstalling. Deze opdracht werd toegewezen aan Groep Verbruggen uit Mol. De bouwwerken zijn vandaag gestart en het bouwproject is begroot op 70 werkdagen, behoudens onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld weerverlet.  Rekening houdende met drie weken bouwverlof, is de geplande opening van het skatepark voorzien in oktober. Samen met de bouw van het skatepark, wordt ook de centrale esplanade in noordelijke richting als fietspad doorgetrokken. Deze weg zal aansluiten op de fietspaden ter hoogte van het kruispunt Koolmijnlaan met Kasteletsingel. Dit werk wordt uitgevoerd door aannemer Roos. Dit fietspad zal niet alleen zorgen voor een ontsluiting van het skatepark, maar ook voor een veilige ontsluiting van de scholencampus voor fietsers richting Beringen-Mijn, Stal en Beverlo. Streefdatum voor de ingebruikname van het fietspad is dezelfde als het skatepark.  

Comments