Gevelkunstwerk als nieuwe trekpleister op Lutgart

De vroegere schoolsite aan de Stadswal in Beringen, Lutgart, is sinds kort omgetoverd tot een innovatieve en creatieve hotspot voor experimenterende ondernemers met ruimte voor ontmoeting, jeugd, cultuur en sport. “Het geheel kreeg zeer toepasselijk de naam Urban Jungle mee”, legt schepen van lokale economie Werner Janssen uit. Via co-creatieprojecten in samenwerking met lokale verenigingen, scholen en kunstenaars wordt de site verfrissend ingericht. Zo werken o.a. het Spectrumcollege, Club 9 en de Academie Beeldende Kunst mee aan de realisatie van verschillende deelprojecten.

Gisteren werd het gevelkunstwerk, gerealiseerd door Wannes Vrijs en Glenn Vanoverbeke in samenwerking met Club 9, officieel geopend. In dit project wordt Lutgart letterlijk belichaamd. Alle bewoners van de site tekenden een gezicht. Gezichten die uiteindelijk samensmelten tot een groter geheel. “De eerste afzonderlijke en individuele entiteiten werden samengevoegd tot een nieuwe gemeenschappelijke entiteit. Dat is een mooie metafoor voor wat Lutgart is: een veelzijdige ontmoetingsplaats waar lokale economie, cultuur, jongerenwerking en ook de bib een eigen plekje hebben!”, zegt schepen van participatiebeleid, jeugd en bibliotheek Jessie De Weyer.

Door de ligging in het stadscentrum wil de Beringse bestuursploeg een meerwaarde creëren voor de bestaande handel en horeca. “We hebben geïnvesteerd in een project dat moet bijdragen aan een meer bruisende en dynamische stadskern. Met positieve effecten voor het terugdringen van de leegstand. Kortom, een win-win voor alle betrokkenen en over alle beleidsdomeinen heen!”, vult schepen van lokale economie Werner Janssen aan.

Met Galerie Lutgart zal er ook een culturele werking ontplooid worden op Lutgart. Schepen van cultuur An Moons licht toe: “Met CC Beringen nemen we 4 lokalen in gebruik die ook door kunstenaars en verenigingen kunnen gehuurd worden voor culturele activiteiten of als toonzaal of werkplek. Zo willen we kleinschalige, culturele initiatieven in Beringen-centrum stimuleren met bijzondere aandacht voor experiment en talentontwikkeling. Eén ruimte kan ook gehuurd worden als vergaderruimte. De eerste activiteit vindt dit weekend plaats. Dan vormt Galerie Lutgart een van de tentoonstellingsruimtes van de Kunstroute.”

Gevelkunstwerk Lutgart

Comments