Herinrichting kruispunt Koolmijnlaan, Beverlosesteenweg en LeysestraatRotonde voor vlotter en veiliger verkeer

Het kruispunt is vandaag een drukke schakel voor het verkeer tussen Beverlo en Beringen-centrum. Een rotonde in de plaats van het lichtengeregelde kruispunt moet de kruising overzichtelijker maken, de verkeersveiligheid verhogen en de doorstroming verbeteren. Speerpunt van de nieuwe rotonde zijn de veilige fiets- en voetpaden en oversteekplaatsen. Ook de bypass vanaf de Koolmijnlaan richting de Beverlosesteenweg, komend van Beverlo, verdwijnt. Op de Koolmijnlaan komen aan weerskanten van de rotonde comfortabele bushaltes. Rioolbeheerder Fluvius zal ondergronds de riolering vernieuwen naar een stelsel dat regen- en afvoerwater apart opvangt en afvoert.

Nuts- en sloopwerken starten in oktober in de bermen

In de loop van oktober starten de voorbereidende werken. Het gaat enerzijds om de verplaatsingswerken van de nutsleidingen en -kabels door de nutsbedrijven, onder leiding van Fluvius. En anderzijds om de sloop van twee aangrenzende woningen op de hoek van de Koolmijnlaan met de Leysestraat. De hinder tijdens deze werken blijft grotendeels beperkt. De nutswerken vinden voornamelijk plaats in de berm, achter het bestaande fietspad. Op die manier blijft doorgaand gemotoriseerd verkeer steeds mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen rond de werfzone passeren. Tijdens de sloopwerken zijn uit veiligheidsoverwegingen bijkomende maatregelen mogelijk. De nutswerken zullen ongeveer een half jaar duren, tot maart 2021. De sloopwerken zijn gepland eind oktober en zullen hooguit een week duren.

Vooruitblik aanleg rotonde: minder hinder door gefaseerde uitvoering vanaf voorjaar 2021

Gelet op de nutswerken tot maart 2021, zal de effectieve aanleg van de rotonde ook daarna pas starten. De werken aan de rotonde zullen ongeveer een half jaar duren. Een exacte startdatum is nu nog niet gekend, maar de algemene uitgangspunten zijn wel duidelijk. Om de hinder te beperken wordt de rotonde in twee helften aangelegd (±3 maanden per fase). De Leysestraat en de Beverlosesteenweg zijn dan om de beurt afgesloten ter hoogte van de werfzone. Plaatselijk verkeer en fietsers volgen in functie van de werken een omleiding via de achterliggende straten. Doorgaand verkeer op de Koolmijnlaan blijft steeds in één richting mogelijk richting Beverlo. Verkeer richting Beringen volgt een omleiding.

Blijf op de hoogte

Op www.wegenenverkeer.be/beringen vind je alle relevante informatie. Je kan je daar ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Herinrichting kruispunt Koolmijnlaan, Beverlosesteenweg en Leysestraat

Comments