Masterplan Beringen-Mijn

Een nieuwe toekomst voor Beringen-Mijn! In Beringen-Mijn zijn er heel wat uitdagingen en kansen, maar ook wel wat problemen. In 2018 en 2019 heeft de stedelijke dienst samenleven, samen met buurtverenigingen en bewoners, dit allemaal in kaart gebracht. Zo kwam het document ‘Beringen Mijn: 30 uitdagingen, 100 acties’ tot stand. Hieruit bleek dat er behoefte was aan een visie op lange termijn, waardoor het voorbije jaar voor Beringen-Mijn een masterplan werd uitgewerkt. Dit plan moet een leidraad zijn om in de komende jaren met tal van projecten samen te bouwen aan een nieuwe toekomst. Bekijk hier het volledige project.

Comments