Masterplan kanaalzone voorgesteld

In opdracht van de stad werd het masterplan kanaalzone uitgewerkt. Dit visieplan werd aan de Beringenaren gepresenteerd via 2 infomarkten en het stadsmagazine.

Beringen is letterlijk en figuurlijk in volle groei. De bevolkingscijfers nemen samen met het aantal bouwkranen in het stadscentrum aanzienlijk toe. Ondertussen werken we aan plannen om nog nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Zo werd in opdracht van de stad het masterplan kanaalzone uitgewerkt. Dit visieplan zal aan de Beringenaren worden gepresenteerd onder andere via 2 infomarkten.

Masterplan kanaalzone

“De stadsontwikkeling van Beringen ging van start op Bogaersveld met de bouw van de scholencampus. Hierdoor kwamen de scholensites in het centrum vrij. Ondertussen zijn herbestemmingsprojecten opgestart, zoals de bouw van een nieuw stadhuis en private woonontwikkelingen. Met de goedkeuring van dit masterplan zijn we aanbeland bij de 3e stap, namelijk het centrum uitbreiden tot aan het kanaal door het uitbouwen van een stedelijk waterfront”, licht burgemeester Vints de verschillende stappen toe.

Masterplan kanaalzone

In het masterplan ligt de nadruk op het verbinden van het stadscentrum met de kanaalzone. Een belangrijk knooppunt komt ter hoogte van de Paalsesteenweg met een doorsteek onder de Kasteletsingel. Dit zal worden ontworpen als een brede, elegante fiets- en voetgangerstunnel die deel uitmaakt van een parklandschap en de omgeving van het kerkhof zal verbinden met het toekomstig park langs het water.

Masterplan kanaalzone

Dit nieuwe stadsdeel zet in op wonen, werken en recreatie. Het zal gezellig vertoeven worden in deze groene stadsomgeving voor jong en oud. Om het plaatje compleet te maken, blijft de identiteit van de omgeving behouden en zal de vroegere cementtoren het herkenningspunt van de kanaalzone zijn.

“Voor de uitvoering van dit masterplan is de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) essentieel. De opmaak start in 2021 en de procedure zal ongeveer 3 jaar in beslag nemen. Het verkrijgen van de goedkeuring van het RUP tegen eind 2023 is het streefdoel. Op basis van dit uitvoeringsplan kunnen in 2024 de vergunningen worden aangevraagd. Vanaf 2025 zullen dan de eerste bouwprojecten in het kader van dit masterplan zichtbaar worden”, weet schepen van stadsontwikkeling Patrick Witters.

Masterplan kanaalzone

Naast de ontwikkeling van woongelegenheden en de verbinding met het stadscentrum, heeft dit masterplan oog voor de herinrichting van de Kasteletsingel. Dit blijft een rijweg met tweemaal 2 rijstroken, maar de singel zal worden heringericht als een groene stadsboulevard. Het kruispunt van de Nijverheidsstraat met de Kasteletsingel zal verplaatst worden naar het noorden. Zo ontstaat er een veilige fietsverbinding tussen de scholencampus en het fiets- en jaagpad langs het kanaal. “Stad Beringen heeft hiervoor het stuk grond aangekocht waar nu het serrecomplex staat”, aldus schepen Witters.

Masterplan kanaalzone

“Met dit masterplan geven we het startschot voor de herbestemming van de kanaalzone die vandaag als ambachtelijke zone zijn bestemming verloren heeft. Ook maken we werk van een zichtbare poort tot het stadscentrum én bieden we een oplossing aan de 2 zwarte kruispunten op de Kasteletsingel”, besluit burgemeester Vints.

De hele visie ontdek je hier: https://beringengroeit.be/projecten/kanaalzone/.

Comments