Nieuwe Finse looppiste aan Corsala

Tijdens de voorbije stormen zijn er in het bos achter het woonzorgcentrum Corsala een aantal bomen omgevallen. Hierdoor is een uitdunning noodzakelijk. De werken verlopen in verschillende fases door ‘De Winning’. Als eerste verwijderen ze de exoten zoals bamboe, Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik die in de onderbegroeiing aanwezig zijn. Daarna worden de bomen die samen met de boswachter van het ANB werden aangeduid, geveld. Om schade aan de tuin door zware machines te voorkomen, wordt het takhout en de boomstammen met trekpaarden naar de rand van het bos gesleept. Al het stam- en takhout wordt vermaald en afgevoerd naar een groene energiecentrale. Na deze werken leggen we, op vraag van het wooncentrum, een Finse looppiste aan. Een Finse looppiste met wandelpad kadert in de visie van de stad om de beleving van de bewoners te optimaliseren. Dit willen we realiseren door onder andere de buitenomgeving van de campus zodanig in te richten dat men in een groene en rustige omgeving tot een vorm van sociale interactie kan komen met de buitenwereld. De Finse piste zorgt er voor dat de bewoners tijdens een wandeling (al dan niet met rolstoel of rollator) een zicht te hebben op de joggende sportievelingen uit de buurt. Dit zal leiden tot leuke contacten tussen verschillende generaties. De uitdunning van het bos gebeurt met behulp van trekpaarden. Ook dit sluit helemaal aan bij het element van beleving: bewoners kennen deze werkmethode nog uit hun eigen tijd en dit zal vast en zeker herinneringen oproepen uit het verleden.

Comments