Oplevering stadhuis vroeger dan verwacht!

Begin 2020 werd met de ontwikkelaar van het nieuwe stadhuis een hernieuwde planning afgesproken, waarin de oplevering voor midden mei 2021 werd voorzien. Ondanks de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt, zullen de aannemers erin slagen om het stadhuis al op 22 maart 2021 op te leveren. Anderhalve maand eerder dan gepland dus.

Burgemeester Thomas Vints licht de oplevering kort toe: “De oplevering vormt het eindpunt voor de werken van de aannemers Democo en Willemen, maar het gebouw zal dan nog niet toegankelijk zijn voor werknemers. Onze medewerkers zijn vanaf 4 oktober 2021 welkom op hun nieuwe werkplek. In de tussentijd  zal er nog hard gewerkt worden om het nieuwe stadhuis gebruiksklaar te maken voor de opening in oktober.”

De voorzieningen in het stadhuis zijn zorgvuldig besproken tijdens interne werkgroepen. Dankzij deze werkgroepen werden alle noodzakelijke voorzieningen nauwkeurig in kaart gebracht. “Momenteel ligt er nog voldoende werk op de plank. De IT-inrichting moet gebeuren, de plaatsing van het los meubilair wordt gepland, enzovoort. Dit zijn zaken die de stad in eigen handen heeft gehouden en hier merken we ook een goede vooruitgang en zitten we op schema. De interne werkgroepen zorgen ervoor dat eventuele knelpunten proactief vermeden kunnen worden”, aldus burgemeester Vints.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick Witters licht de werken aan de collegesite toe: “Uiteraard is het PPS-project veel meer dan het nieuwe stadhuis alleen. De andere werken op de collegesite lopen nog door, maar ook hier zitten we mooi op schema. Denk maar aan de verbouwing en uitbreiding van de bibliotheek, de bouw van de ondergrondse parking en de bijhorende omgevingsaanleg.” De bib zal aan het begin van de zomer opgeleverd worden, de parking midden mei, alsook fase 1 van de omgevingsaanleg. De omgevingsaanleg rond de private gebouwen zal in 2022 opgeleverd worden.

Oplevering stadhuis vroeger dan verwacht!

Comments