Park van de Directeur en Kioskplein

KIOSK Het Kioskplein werd in 1927 aangelegd. In 1931 werd in het midden van het plein een Kiosk ingeplant. Het Kioskplein is één van de meest markante pleinen in Vlaanderen. Het Kioskplein met woningen en Casino én het Park van de Directeur werden in 1981 als geheel erkend als beschermd dorpsgezicht.  De geplande werken omvatten een totaalrestauratie van de Kiosk: het herstellen van de rieten dakbedekking, het herstel en schilderen van het pleisterwerk, reinigen metselwerk, het behandelen van de houten constructies en metalen bekroningen. De kiosk is afgesloten tot na de restauratie. DIRECTEURSWONING De Directeurswoning, gelegen in het Park van de Directeur, werd in 1912 gebouwd. In 2000 werd het park heraangelegd met nieuwe aanplantingen en ingericht als publiek park.  De Directeurswoning was gedurende haar geschiedenis meermaals onderhevig aan ernstige brandstichting. Het gebouw verkeert in zeer slechte staat, de uitgebrande villa is herleid tot een ruïne.  Een grondig vooronderzoek naar de stabiliteit en draagkracht van de muren en funderingen wordt uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek vormen een belangrijke factor in het toekomstige onderzoek om de ruïne een nieuwe rol te geven in het geheel van de site en bijhorend het park beter te ontsluiten. Ook de muur rond het Park wordt aangepakt. De nodige stabiliteitswerken worden uitgevoerd en ontbrekende fragmenten/elementen in de muur worden heropgebouwd. Daarnaast zal het hekwerk ook gerestaureerd worden. Zo krijgt het Park van de Directeur zijn oorspronkelijk karakter terug. TIMING  Start vooronderzoeken: voorjaar 2022 Restauratie kiosk: April – september 2022 Restauratie muur: start najaar 2022-begin 2023 Voor deze restauratie wordt samengewerkt met Architectuur Depot (begeleiding restauratie) en Triconsult nv (uitvoering vooronderzoeken). Met financiële steun van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Comments