Ruimtelijk uitvoeringsplan voor site Vatana en omgeving Paalsesteenweg, Industrieweg en Zwanebergstraat

Het stadsbestuur van Beringen en de eigenaars van gronden en gebouwen waar o.a. de winkels JBC en Vatana zijn gevestigd, hebben, na langdurige onderhandelingen, een akkoord bereikt omtrent de regularisatie van de toestand van de zonevreemde activiteiten op de site aan de Paalsesteenweg, Industrieweg en Zwanebergstraat, met inbegrip van de verdere ontwikkeling van deze site.

“Alle betrokken partijen erkenden de nood aan één ruimtelijk visie- en inrichtingsplan waarin rekening wordt gehouden met de vraag van stad Beringen om een gezamenlijke ontsluiting te voorzien voor de volledige site (met inbegrip van de McDonald’s) via de Industrieweg”, licht schepen van ruimtelijke ordening Patrick Witters toe.

De stad Beringen engageert zich om een gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken, zodat niet alleen een oplossing wordt geboden aan de zonevreemde detailhandel, maar ook de bestaande kleinhandelsactiviteiten beperkt kunnen uitgebreid worden, en er ook andere activiteiten zoals kleinschalige KMO-units, onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijven en kantoor- en dienstverlening mogelijk worden.

De eigenaars engageren zich op hun beurt om – elk op hun eigen perceel – een deel van de gezamenlijke toegangs- en ontsluitingsweg aan te leggen, dewelke vervolgens na voltooiing aan de stad zal worden overgedragen”, weet schepen Witters. Gelijktijdig aan de procedure tot opmaak van het RUP engageren de eigenaars zich om in overleg en in samenspraak met het stadsbestuur het vergunningentraject en -dossiers voor te bereiden, zowel wat betreft de gebouwen, de (her)aanleg van publieke ruimtes, als de aanleg van de gemeenschappelijke toegangsweg.

“De afspraken tussen de betrokken partijen en het stadsbestuur zijn vastgelegd in een convenant”, zo stelt schepen Witters. “Na ondertekening van dit convenant, zal de stad een aanbestedingsprocedure organiseren voor het aanstellen van een studiebureau-ontwerper voor de opmaak van een RUP met bijhorende studies en het doorlopen van de wettelijke procedure.” Jean-Baptiste Claes (projectontwikkelaar L’investa) en Willy Put (Vatana) zijn beiden verheugd met de toezegging van Burgemeester Vints en het Schepencollege. “Het is onze bedoeling om de site op te waarderen en er een mooi aantrekkelijk multifunctioneel complex van te maken, zodat het een uithangbord voor Beringen wordt”, aldus Jean-Baptiste Claes. “Door deze toezegging creëren we de mogelijkheid om de gebouwen aan te passen aan het snel veranderende winkelgebeuren. De combinatie met nevenbestemmingen zorgt voor een dynamisch en aan de tijd aangepast geheel. Wij kijken al uit naar de concrete uitwerking van het visieplan”, besluit Willy Put.

Comments