Slim door Beringen!

Openbare werken zijn een noodzakelijk kwaad om ervoor te zorgen dat de wegen, waterlopen, rioleringen, fietspaden… in onze stad in optimale conditie blijven. Dat dit gepaard gaat met tijdelijk ongemakken is een feit. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, vind je via www.beringen.be/wegen up-to-date informatie over de voornaamste wegenwerken en de eventuele omleidingen die van toepassing zijn. Wil je een globaal zicht hebben op alle wegenwerken in en rond Beringen (inclusief werken in opdracht van andere instanties): www.wegenenverkeer.be

Comments