Stad Beringen gaat voor label ‘Kindvriendelijke Stad’

Het Beringse stadsbestuur heeft beslist om het traject voor het behalen van het label ‘Kindvriendelijke Stad’ op te starten. Het label bekroont ambitieuze steden en gemeenten die er permanent naar streven om hun stad kindvriendelijker te maken. “Een kindvriendelijke stad verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen”, legt schepen van Jeugd Jessie De Weyer uit. “Een stad waar het voor kinderen en jongeren aangenaam wonen is, is aangenaam voor ieder van ons. Kindvriendelijk is dus mensvriendelijk, een uitstekende barometer voor goed lokaal beleid. Het is onze intentie om in 2022 al erkend te worden als kindvriendelijke stad”, zegt de schepen.

Om het label te behalen, beroept de stad zich op de expertise van vzw Bataljong. De vzw heeft voor Vlaanderen een speciale toolkit ontworpen, bestaande uit een aantal instrumenten en methodieken, om het traject naar een kindvriendelijke stad af te leggen. “We zijn alvast gestart met de eerste fase, die gegevensverzameling en data-analyse inhoudt. Het gaat om een online bevraging bij de Beringenaren zelf om te zien hoe kindvriendelijk zij hun stad ervaren. We bevragen zowel kinderen en jongeren, als volwassenen. Inclusief middenveldorganisaties”, vervolgt schepen De Weyer, eveneens bevoegd voor Participatiebeleid.

In een volgende fase plant het stadsbestuur een diepgaand belevingsonderzoek met kinderen en jongeren zelf, in de vorm van een participatietraject. Op deze manier wil men meer (in)zicht krijgen hoe kinderen en jongeren verschillende levensdomeinen beleven. “In Beringen hebben we al erg veel aandacht voor de kwetsbaarste groep van onze samenleving, onze kinderen en jongeren. En toch is er altijd ruimte voor verbetering. We plannen dan ook effectief aan de slag te gaan met de resultaten en actie te ondernemen op alle beleidsdomeinen, inclusief welzijn en gezondheid”, voegt schepen van Samenleven Hilal Yalçin toe.

Deelnemen aan de online enquête waarvan hierboven sprake is, kan via www.beringen.be/kindvriendelijkestad. “We rekenen alvast op de actieve medewerking van zoveel mogelijk Beringenaren”, besluiten de schepenen.

Stad Beringen gaat voor label ‘Kindvriendelijke Stad’

Comments