Start van eerste nutsleidingswerken in Stationsstraat in Beringen

Sinds het voorjaar 2019 werkt Infrabel aan de elektrificatie van de spoorlijn tussen Hasselt en Mol. Deze werkzaamheden verlopen gefaseerd verder tot eind 2022. Schepen van Openbare Werken Jean Vanhees duidt de vooropgestelde planning: ”In het kader van de elektrificatie worden er in Beringen vanaf begin dit jaar ook vier bruggen (Stationsstraat, Koerselsesteenweg, Zandstraat en Steenstortstraat) verhoogd en/of aangepast. Voorbereidend aan deze werken zal Fluvius de nodige nutsleidingswerken uitvoeren.” Maandag 10 januari start Fluvius de eerste nutsleidingswerken in de Stationsstraat waarbij een aantal elektriciteitskabels op de brug moeten verplaatst worden. Aansluitend op de werken van Fluvius starten de bouwkundige werken door de hoofdaannemer waarbij voorzien is vanaf eind januari de bestaande brug reeds af te breken.  De werken van de hoofdaannemer zullen duren tot ongeveer het bouwverlof van dit jaar (zomer 2022).  Tijdens de werken, die starten op 10 januari, zal de brug worden afgesloten voor voertuigen, fietsers en voertuigen.  Er wordt plaatselijk een duidelijke omleiding voorzien. Tijdens de volgende fasen zal er ook worden gewerkt in de zones van de andere bruggen (Koerselsesteenweg, Zandstraat en Steenstortstraat). De start voor de nutsleidingswerken aan de Koerselsesteenweg is voorzien op 24 januari. Tijdens deze werken, die ongeveer 3 maanden zullen duren, is steeds in één richting afwisselend verkeer mogelijk op de Koerselsesteenweg. Vanaf maart 2022 zal Infrabel verder werken in die zone zodat de nieuwe brug – die naast de bestaande brug wordt opgebouwd – kan inschuiven in oktober 2022. De timing van deze werken is weersafhankelijk. Schepen Vanhees benadrukt dat eventuele hinder tijdig gecommuniceerd zal worden: ”Onze stad en Infrabel zullen via hun (online) kanalen steeds communiceren over de verschillende fasen van de werken. Momenteel wordt de vooropgestelde planning verder geconcretiseerd. Als er werken zijn die aanzienlijke hinder met zich meebrengen dan zullen die worden aangekondigd via een bewonersbrief en in de betrokken omgeving worden verdeeld.“  

Comments