Update werken spoorwegbrug Koerselsesteenweg en Stationsstraat

Koerselsesteenweg: Ter hoogte van de Koerselsesteenweg is APK, in opdracht van Fluvius, gestart met het omleggen van de kabels op de brug via twee nieuw te realiseren boringen. Een eerste boring is voorzien aan de kant station Beringen, de tweede boring aan de zijde Geiteling – Piepeleerstraat. Iedere boring wordt opgedeeld in twee uitvoeringsfase, zijnde de effectieve boring en het overnemen van de kabels via deze nieuwe boringen. Voor bepaalde fases van deze werken zal er omwille van veiligheidsredenen een aangepaste signalisatie voorzien worden met eventueel bijhorende omleidingen. De eerste boring al gerealiseerd en is men bezig met de overname van de kabels in en aansluiting op de nieuwe boring. Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden voorziet men de eerste boring begin maart af te kunnen ronden. Hierna zal men aansluitend starten met boring 2. Deze werken zullen duren tot begin april. Stationsstraat: De oude brug aan Stationsstraat is verwijderd. Momenteel is men bezig met voorbereiding van de nieuwe brug. Binnenkort zal men starten met het plaatsen van fundering en nieuwe brugpijlers van de brug. meer info: Mol – Hasselt – Elektrificatiewerken Infrabel

Comments