Werken Sportlaan starten 3 juni

AANLEG FIETSPADEN EN RIOLERING De nieuwe fietspaden (1,75 m breed) zullen verhoogd aangelegd worden. Er wordt een gescheiden riolering aangelegd in het wegdek waarbij regenwater (RWA) en vuilwater (DWA) in aparte leidingen wordt voorzien. Bij de aanleg van gescheiden riolering zijn de bewoners verplicht om de riolering van de woning gescheiden aan te leggen. Het regenwater en vuilwater wordt in aparte leidingen gebracht tot op de grens van het openbaar domein. Om deze werken te realiseren op privé eigendom stelt Fluvius een afkoppelingsadviseur ter beschikking. Deze persoon zal de bewoners bezoeken en adviseren over hoe men de afkoppeling zo eenvoudig mogelijk kan realiseren. Fluvius voorziet een afkoppelingspremie om tussen te komen in de kosten van de bewoners voor deze afkoppelingswerken (max. 400 EUR). De aannemer is maandag 27 mei gestart met de voorbereidende werken zoals het plaatsen van de signalisatie en de aanleg van een tijdelijke werfweg. Bij deze werken worden eveneens aanpassingen uitgevoerd aan de nutsleidingen zoals water, laagspanning en openbare verlichting. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Er wordt een tijdelijke weg aangelegd vanaf de Kruisweg (oefenterrein) naar de parking aan het sportcentrum. Deze weg dient als toegang naar de sporthal, tennishal en de voetbalterreinen Weerstand Koersel. Het oefenterrein zal buiten gebruik zijn tijdens de werken. De supermarkt zal altijd bereikbaar zijn via een aangepaste toegang langs de Pieter Vanhoudtstraat. De Boomgaardlaan in- en uitrijden is tijdens de werken mogelijk. Afhankelijk van waar de aannemer aan het werk is, zal moeten uitgereden worden richting Windmolenstraat of richting Pieter Vanhoudtstraat. Enkel wanneer de aannemer op de aansluiting van de Boomgaardlaan werkt, zullen de bewoners moeten parkeren op de parking van de sporthal. De stedelijke basisschool heeft alle ouders verwittigd over de afspraken voor het brengen en halen van de kinderen. Buslijnen 22, 23 en belbus 719 van De Lijn zullen een omleiding volgen via de Kruisweg en de Reigerstraat. De halte ‘Schrikheide’ op de Pieter Vanhoudtstraat wordt verplaatst naar de Laan op Heusden. De halte ‘Windmolenstraat’ in de Sportlaan ter hoogte van de sporthal valt weg. Deze reizigers kunnen in Koersel-Dorp de halte ‘gemeentehuis’ of de vervanghalte ‘Laan op Heusden’ gebruiken. / TIMING start werken: maandag 3 juni voorziene einddatum: eind december De volledige omleidingsroute kan je terugvinden op de website.

Comments