Academiepark


De stad heeft enkele jaren geleden initiatief genomen voor ontwikkeling van het binnengebied rond het oud gemeentehuis van Koersel.  Hier heeft de Academie Beringen zich gevestigd.

In een eerste fase werden nieuwe wegen en parking aangelegd en een privaat woningbouwproject op de hoek met Koersel-Dorp.

Vanaf 2019 is een verdere aanleg van wegen en nutsleidingen voorzien.
Gelijktijdig wordt de nieuwe ontmoetingszaal De Cor gebouwd en tegenover de Academie komt een nieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang.
Het voorontwerp voor de buitenschoolse kinderopvang is ingediend door de architect bij stad Beringen. De bouwaanvraag wordt dit jaar nog ingediend. Het doel is om na het bouwverlof in 2019 te starten met de werken.

Ook het wonen zal verder worden versterkt. De sociale huisvestingsmaatschappij Vooruitzien plant een bouwproject met woningen en appartementen. Stad Beringen zal een aantal bouwkavels te koop stellen.

 

Tijdlijn

  1. 2019

    • Verdere aanleg van wegen en nutsleidingen
    • Start werken aan de gebouwen