Academiepark


De stad heeft enkele jaren geleden initiatief genomen voor ontwikkeling van het binnengebied rond het oud gemeentehuis van Koersel.  Hier heeft de Academie Beringen zich gevestigd.

Het gebied rond het oud gemeentehuis van Koersel ligt er al jaren verlaten bij. Een grindvlakte die deels dienst doet als parking. Omwille van de centrale ligging in de dorpskern heeft het gebied heel wat mogelijkheden om aan dorpskernversterking te doen. In opdracht van de Stad Beringen werd een masterplan uitgewerkt als ontwikkelingskader om aan dit gebied een invulling ter versterking van de dorpskern. Het masterplan vertrekt vanuit een aantal aanwezige kwalitatieve groenstructuren. Zo worden waardevolle bomenrijen en kerkpaden behouden en ingezet om het binnengebied te ontsluiten voor voetgangers en fietsers. In het masterplan worden meerdere deelgebieden of projectzones afgebakend voor bebouwing. De ontsluiting voor autoverkeer gebeurt door nieuw aan te leggen wegenis, nl. de Harpstraat en de Klarinetstraat. Deze sluiten resp. aan op Koersel Dorp en Pastorijstraat.

Voor de functionele invulling van het binnengebied is gekozen voor een mix van diensten en wonen. Het oud gemeentehuis, thans Academie voor Muziek Woord en Dans, behoudt een centrale functie; vandaar ook de naam Academiepark. Tegenover het academiegebouw komt een nieuw bouwvolume, ruimtelijk als een tegenpool te beschouwen t.o.v. het vroegere gemeentehuis. In dit nieuwe bouwvolume komt op gelijkvloers de nieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang met op verdieping appartementen. Dit project wordt gerealiseerd door cvba Vooruitzien i.s.m. Stad Beringen.

Tussen het academiegebouw en de kerk komt de nieuwe ontmoetingszaal COR met aanliggend een groene open ruimte en een parking. Deze zal zowel als parking fungeren voor de AMWD, zaal COR als de aanliggend school. Het integreren en vooral ook centraliseren van al deze functies en voorzieningen moet zorgen voor leven, beleving en dynamiek in het centrum van Koersel.

Het wonen op het Academiepark zal fasegewijs invulling krijgen door zowel het aanbieden van bouwkavels (door de stad) als sociale woningen en appartementen (door cvba Vooruitzien).

 

Tijdlijn

 1. 2019

  • Verdere aanleg van wegen en nutsleidingen
  • Start werken aan de gebouwen
 2. 2020

  • verderzetten bouwwerken
  • Planning wegenis Klarinetstraat: in uitvoering (jan-mei)
  • Planning COR: ingebruikname najaar 2020
  • Planning BKO: momenteel opnieuw in aanbesteding, uitvoeringsperiode onder voorbehoud