Club 9


Club 9 Koersel krijgt een nieuwbouw op de huidige locatie, samen met een aanbouw voor het slagwerklokaal van de muziekacademie.

In Koersel gaan de werken van het nieuwe jeugdhuis voor Club 9 en de slagwerklokalen van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans naar de eindfase. Er wordt hard gewerkt aan de afwerking en de technieken en binnenkort zal het groendak uitgevoerd worden.
Stad Beringen heeft hiervoor in totaal 2.127.650 euro vrijgemaakt.
Het einde van de werken is, onder voorbehoud, voorzien in december van dit jaar.
Na de feestdagen worden er door Club 9 en de stad nog enkele puntjes op de i gezet en zal het gebouw na de winter in gebruik genomen worden.

De nieuwe site waar Club 9 en het slagwerklokaal van Academie Beringen hun thuis hebben, heeft een nieuwe naam: Jeugdpad.

Tijdlijn

  1. 2018

    • Januari: start bouw nieuw jeugdhuis
    • December: einde werken