Dorpskernvernieuwing Tervant


De voormalige schoolsite in Tervant krijgt, samen met de aanliggende gronden, een herbestemming als woonzone. Dit is een project van de sociale huisvestingsmaatschappij Vooruitzien.  

Het beeldbepalend schoolgebouw wordt behouden en wordt opgenomen in het nieuwe woonproject. Ook de aanleg en heraanleg van de publieke ruimte is voorzien.