Industriezone West-Limburg (Ravenshout)


Deze industriezone is gelegen op grondgebied van Beringen, Tessenderlo en Ham. Het is niet alleen een van de grootste bedrijventerreinen in Limburg, maar ook een van de oudste. Daarom is de weginfrastructuur aan vernieuwing toe.

In dit kader is een revitaliseringsproject goedgekeurd waarbij in Beringen o.a. de Industrieweg volledig zal worden vernieuwd, inclusief riolering, nutsvoorzieningen en aanleg van veilige fietspaden. Dit project wordt ondersteund met subsidies van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio). De uitvoering van deze werken zal gefaseerd gebeuren.

De eerste fase, zijnde een zijtak van de Industrieweg op de grens met de gemeente Tessenderlo, is in uitvoering en zal eind 2021 worden opgeleverd.