Kanaalbrug Beringen


Er komt in Beringen een nieuwe brug over het kanaal. Deze zal zuidelijk ten opzichte van de huidige brug worden ingepland (stroomopwaarts richting Hasselt).

Het project om alle bruggen over het Albertkanaal op een doorvaarhoogte  van 9,10 meter te brengen, is in volle uitvoering.
Daarmee wordt het kanaal toegankelijk voor vierlagencontainervaart.

Het ontwerp van de nieuwe brug is volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. De brug in Beringen wordt indrukwekkend kunstwerk met een totale lengte van 175 meter. De boog zal op het hoogste punt 30,5 meter boven het wegdek uitsteken.

Het verkeersontwerp is erop  gericht om tot een vlotte doorstroming van het autoverkeer te komen. Voor fietsers worden fietstunnels en fietspaden voorzien die volledig vrij van de rijweg liggen.

o N29 Paalsesteenweg: er blijft te allen tijde een verbinding over het Albertkanaal mogelijk, ofwel via de oude brug, ofwel via de nieuwe brug

o N717 Lummenseweg: deze as wordt 6 weken onderbroken tijdens de verkeersluwere zomerperiode van 2021

o N72 Kasteletsingel: deze as wordt niet onderbroken. Er blijft steeds doorgang mogelijk door middel van versmalde rijstroken.

Na ingebruikname van de nieuwe brug, wordt de huidige brug afgebroken en het kanaal plaatselijk verbreed. Vervolgens wordt de Kasteletsingel heraangelegd en ook de kruispunten met Paalsesteenweg en Brugstraat. Deze plannen zijn nog in opmaak.

Tijdlijn

  1. 2019-2022

    • De bouwwerken zijn voorzien in de periode 2019-2022. Momenteel zijn de aanpassingswerken van de nutsmaatschappijen al in uitvoering. In september startte de aannemer met de voorbereidende werken om terrein bouwrijp te maken. De hoofdwerken starten in het voorjaar van 2020. In maart 2021 wordt de nieuwe stalen boogbrug ingevaren vanaf het montageterrein langs de Kasteletsingel. De bestaande brug wordt in september 2021 afgebroken. Daarna wordt het kanaal nog verbreed tot in de zomer van 2022.  Meer info: www.vlaamsewaterweg.be/brug-beringen