Kanaalzone


Beringen aan 't water.

Het plaatsen van de nieuwe brug en de heraanleg van de Kastelestingel biedt mogelijkheden om het stadscentrum richting het kanaal te ontwikkelen. Wonen, werken of recreatie aan het water? Het kan allemaal aan het nieuwe stedelijk waterfront.

Belangrijk is dat er een aangename zachte verbinding zal ontstaan tussen het centrum en de kanaalzone. De Kastelsetsingel mag hier geen barrière meer vormen. Dit is een aandachtspunt om mee te nemen in het ontwerp voor heraanleg van deze weg.

Voor dit project is een masterplan in opmaak.