Kanaalzone


Beringen aan 't water.

Een van de gebieden die we in de komende jaren een nieuwe bestemming en facelift zullen geven, is de kanaalzone.
We willen deze regio alvast meer gaan integreren met het stadscentrum en er bovendien een levendig stadsdeel van maken.
Dit is de visie en de ambitie van het nieuwe masterplan.

GROENE BELEVING
De focus van het plan ligt op een groene beleving die een mooie aansluiting vormt op het kanaal zelf.
Maar wat betekent dat dan juist? Langs het water wordt een gezellig park aangelegd met een natuurlijke uitstraling,
waar groot en klein, jong en oud helemaal tot rust zullen komen.

GENIETEN BUITEN
In deze parkzone is uiteraard ook voldoende ruimte voor sport en spel, maar ook om gewoon een ontspannende
wandeling te maken of de fiets nog een keertje van stal halen.
Het park is trouwens de ideale plek om je buren te ontmoeten en elkaar te leren kennen.

BUITEN BINNENHALEN
Bovendien krijg je niet alleen de kans om buiten van deze groene omgeving te genieten, maar bestaat
er ook de mogelijkheid om in te huizen in de nieuwe woongelegenheden in, of aan de rand van, het park.
Heb je al een leuke thuis, maar zoek je nog een werkomgeving met een fris uitzicht? Ook dan zit je hier goed.
In de parkzone wordt namelijk ruimte voorzien voor kantoren en diensten.
Maar ook horeca mag niet ontbreken … En dit allemaal aan het water. Beter kan je niet zitten!

Aanpassingen Kasteletsingel

DOORSTEEK ONDER KASTELETSINGEL
Om de kanaalzone te integreren met het centrum moet er gezorgd worden voor een goede aansluiting tussen
beide gebieden. Dit zal op meerdere punten gebeuren.
Zo komt er een brede uitnodigende doorsteek onder de Kasteletsingel.
Deze zal de parkzone aan het kanaal met de omgeving van het kerkhof verbinden.
Samen met een nieuw torengebouw dat hier gerealiseerd zal worden, wordt deze doorsteek onder de Kasteletsingel een echte blikvanger voor de Beringenaren en bezoekers van de stad.

HERINRICHTING KASTELETSINGEL
Een ander zeer belangrijk aandachtspunt is het inpassen van de Kasteletsingel in de nieuwe stedelijke omgeving.
Deze zal als een groene stadsboulevard worden ingericht, maar blijft wel tweemaal 2 rijvakken behouden.
Bovendien worden alle kruisingen veilig en conflictvrij georganiseerd, hetzij met verkeerslichten, hetzij via een ongelijkvloerse kruising.
Door het verplaatsen van het kruispunt met de Nijverheidsstraat komt er ook een veilige fietsverbinding tussen de scholencampus en het fiets- en jaagpad langs het kanaal.

Wijzigingen omgeving

PAALSESTEENWEG AANGEPAKT
Met de herinrichting van de Paalsesteenweg willen we ook de toegang tot het centrum aantrekkelijker maken.
Daarom krijgt de Paalsesteenweg een groen karakter.
Het is de bedoeling dat deze weg, na het kruispunt met de Kasteletsingel, sneller op het niveau van het maaiveld komt te liggen.
Hierdoor verdwijnen de huidige taluds.
Zo ontstaat ruimte voor inplanting van nieuwe bouwvolumes en de aanleg van een brede, groene fiets- en wandelzone richting marktplein.

Doordacht verkeer

Om het stadscentrum en de kanaalzone vlot, maar zeker ook verkeersveilig, te gaan ontsluiten, omvat het masterplan schema’s voor verkeerscirculatie van auto’s en fietsers.
Zo biedt dit visieplan ook een voorstel van oplossing voor het huidig ‘zwarte punt’ kruispunt van de Kasteletsingel met de Nijverheidsstraat en Brugstraat.

Jouw mening telt!

Inspraak is voor het stadsbestuur belangrijk. Daarom wordt het nieuwe masterplan meteen ook gedeeld
met bewoners en bevolking. We kijken alvast uit naar jouw reactie!
Ook in de komende jaren zullen wij trouwens regelmatig om je mening vragen.
Inspraak en communicatie is in de RUP-procedure dan ook wettelijk voorzien.

Concreet:
• In 2021: één of meerdere workshops in het kader van het vooronderzoek.
• In 2022: infomarkt en inzage dossier ontwerp van RUP in het kader van het openbaar onderzoek met mogelijkheid tot indienen van bezwaarschriften.
• in 2023 en volgende jaren: infomarkt(en) en o.a. werfkranten m.b.t. planning en uitvoering van werken.

Buiten deze momenten kan je uiteraard steeds contact opnemen met de stadsdiensten.
In het kader van de gebiedsontwikkeling zal de stad ook individuele gesprekken hebben met eigenaars i.v.m. toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.
De stad zal ook regelmatig – en via diverse infokanalen – eigenaars, bewoners en de bevolking op de hoogte houden over de stand van zaken van het project.

Heb je opmerkingen, vragen of gewoon een complimentje?
Laat het ons weten via beringengroeit@beringen.be

Masterplan kanaalzone – De inplanting en volumes van de gebouwen op dit plan zijn indicatief.
Het plan illustreert de mogelijkheden tot bebouwing in de verschillinde deelgebieden

Tijdlijn

 1. Wat zijn de volgende stappen?

  ONTWIKKELINGSTRAJECT
  Dit masterplan is de start van een ontwikkelingstraject dat meerdere jaren zal duren.
  Dit zal gebeuren onder aansturing van de stad. Op hoofdlijnen zal in de komende jaren worden gewerkt rond 2 deeltrajecten:

 2. 1. AANLEG VAN EEN NIEUWE WEGENIS EN PUBLIEK DOMEIN

  Het belangrijkste werk is de herinrichting van de Kasteletsingel, inclusief nieuwe kruispunten en tunnels.
  Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt hierin de leiding.
  In 2021 wordt gestart met de opmaak van studies en ontwerpen, om vervolgens de nodige vergunningen aan te vragen en de werken aan te besteden.

 3. 2. STEDELIJKE ONTWIKKELING LANGS HET KANAAL

  Om de stedelijke ontwikkeling langs het kanaal mogelijk te maken, neemt de stad het initiatief om een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) te laten opmaken.
  De opmaak van het RUP start in 2021 en de procedure zal ongeveer 3 jaar in beslag nemen.
  Het streefdoel is dan ook de goedkeuring van het RUP tegen eind 2023.
  Op basis van dit RUP kunnen dan in 2024 vergunningen worden aangevraagd.
  Als deze planning wordt aangehouden, zullen vanaf 2025 de eerste bouwprojecten in het kader van dit masterplan zichtbaar worden.