Spoorwegbruggen


Beringen groeit, elektrificeert en wordt milieuvriendelijker. Volgens de huidige planning zal de 38 kilometer lange spoorlijn tussen Mol en Hasselt geëlektrificeerd zijn tegen eind 2022. Dit betekent dat vanaf dan het Limburgse spoorwegnet volledig elektrisch zal zijn voor wat de reizigerslijnen betreft. Dit heeft verschillende voordelen: meer capaciteit, meer comfort voor de treinreizigers, een betere stiptheid en milieuvriendelijk.

Een aantal bruggen op de spoorlijn tussen Mol en Hasselt werden al onder handen genomen en binnenkort starten de werken in Beringen. Er zullen in totaal aan 4 spoorwegbruggen werken uitgevoerd worden: 3 bruggen worden volledig vernieuwd (wegbrug Stationstraat en Koerselsesteenweg en fietsbrug Zandstraat) en 1 brug wordt aangepast (fietsbrug Steenstortstraat).
De elektrificatie van de spoorlijn gebeurt in twee fases:
1 HET PLAATSEN VAN NIEUWE BOVENLEIDINGPALEN: Deze fase is afgerond.
2 HET VERHOGEN VAN DE BRUGGEN: Deze fase gaat binnenkort van start!

Infrabel staat in voor het vlotte verloop van de werken en tracht samen met stad Beringen de inwoners zo goed mogelijk te
informeren van iedere nieuwe stap in de planning. Bij de start in maart 2019 werd er een infomarkt georganiseerd en ook met de nieuwe
plannen in het vooruitzicht staat een – al dan niet digitaal – infomoment op de planning.
Voor actuele info hou je best onze stadskanalen in de gaten.
Werken die aanzienlijke hinder met zich meebrengen voor de directe omgeving, worden aangekondigd d.m.v. een bewonersbrief die in de
directe omgeving wordt verdeeld.
Buurtbewoners kunnen steeds met hun vragen terecht bij Infrabel:
contact@infrabel.be of 02 525 22 11

BRUG KOERSELSESTEENWEG BERINGEN


Wat zal er veranderen?
De nieuwe brug wordt breder met een fysieke afscheiding van voeten fietspaden.

Hoe?
Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke periode met hinder voor het verkeer op de Koerselsesteenweg. Daarom zal
de brug in eerste instantie naast de bestaande brug gebouwd worden en vervolgens, na de afbraak van de bestaande brug, ingeschoven worden.

Werken
Aanvang januari/februari 2022
Duurtijd: tot eind 2022

Hinder
Het fietspad aan de Geiteling (tussen Koerselsesteenweg en Schuttersstraat) wordt tijdens de werken afgesloten. Vanaf het begin van de werken zullen er verkeerslichten geplaatst worden ter hoogte van de brug, dit zal ongeveer 3 maanden duren.
In het najaar van 2022 zal de brug ongeveer een maand afgesloten worden. Er zal een omleiding voorzien worden.

WEGBRUG STATIONSSTRAAT BERINGEN


Wat zal er veranderen?
Er komen twee rijstroken in de plaats van één.

Hoe?
Eerst wordt de oude brug afgebroken, de nieuwe komt op dezelfde plaats.

Werken
Aanvang 10 januari 2022
Einde voorzien juli/augustus 2022

Hinder: vanaf 10 januari zal de volledige brug afgesloten worden tot het einde van de werken.
Er zal een omleiding voorzien worden.

FIETSBRUG ZANDSTRAAT BERINGEN 


Wat zal er veranderen?
Er komt een nieuw en breder fietspad met een uitwijkzone.

Hoe?
De huidige brug blijft in dienst totdat de nieuwe klaar is.

FIETSBRUG STEENSTORTSTRAAT BERINGEN


Wat zal er veranderen?
De bestaande brug blijft behouden, enkel de bestaande borstwering wordt aangepast zodat er gesloten panelen boven de bovenleiding geplaatst worden. Dit is een veiligheidsmaatregel om te verhinderen dat objecten doorheen de borstwering kunnen gestoken worden die de
bovenleiding kunnen raken.

Tijdlijn

  1. Januari 2022

    Midden januari 2022 zullen er werken aan de nutsleidingen plaatsvinden in de Stationsstraat, Koerselsesteenweg en de Geiteling in Beringen.

    De bouwkundige werken aan de bruggen zullen volgens de huidige planning aansluitend (ook begin 2022) dan van start gaan.

    Tegen het einde van 2022 zal alles terug in dienst genomen worden.