Stationsomgeving


In 2012 werd het nieuwe station en het stationsplein met bushaltes geopend. Dit fungeert als een openbaar vervoersknooppunt. De stationsomgeving werd, in het kader van de erkenning van Beringen als kleinstedelijk gebied, een stedelijk woongebied.

Dit gebied zal geleidelijk invulling krijgen door private initiatieven. In het kader van de verdere uitbouw van het openbaar vervoersknooppunt, zijn volgende werken gepland:

  • Elektrificatie van de spoorlijn door Infrabel
  • Bouw van een nieuwe fietsbrug ter hoogte van de Zandstraat door Infrabel
  • Bouw van een nieuwe brug op de Koerselsesteenweg door Infrabel
  • Aanleg van een fietssnelweg langs het spoor door de Provincie Limburg
  • Uitbouw van een mobipunt met o.a. aanbieden van deelfietsen, -auto’s …