Toekomstvisie

Heel wat projecten werden reeds gerealiseerd in Beringen, anderen staan effectief in de startblokken of zitten in de fase van ontwerp en ontwikkeling. Deze projecten strekken zich uit over het ganse grondgebied van Beringen en bevinden zich niet alleen in het centrum maar ook in onze deelkernen.

De basisprincipes voor stadsontwikkeling de komende legislatuur zijn “meer doen met minder ruimte” en “ontwikkelen vanuit samenhang”. Dit laatste betekent niet alleen zoeken naar samenhang en balans tussen de kernen in het kleinstedelijk gebied (Beringen-centrum en Beringen-Mijn) maar ook tussen de verschillende deelkernen met een kernversterkend beleid op schaal van elke deelkern.

Alle lopende projecten zijn allemaal vertaald in woord en beeld en we communiceren en informeren hier consequent over onder de merknaam “Beringen Groeit”.
Deze projecten geven vorm aan de toekomst van Beringen als 3e stad van Limburg en 14e stad van Vlaanderen.